Sunday, March 04, 2012

KIDS PLAYGROUND

Vystava SATERNUS / Exhibition SATERNUS
http://www.saternus.cz/cz/news/1/

Vystava SATERNUS / Exhibition SATERNUS
25.4.2012 , 10:00
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
http://www.vsb.cz/info/?&reportId=20562&lang=en&block=simple
15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: +420 59 732 1111

Vystava SATERNUS / Exhibition SATERNUS
14.03.2012, 11:00
Česká Zemědělská Univerzita
Katedra krajinné architektury
Budova studijního a informační centra, 1.p
Kamycká 129, Praha 6 - Suchdol, CZ